Chính Sách Bảo Mật

 

Giới thiệu

 

Chính sách bảo mật này áp dụng cho các Trang web và Dịch vụ do Vision Network cung cấp cho người dùng trực tuyến sử dụng thiết bị di động, máy tính bảng, máy tính cá nhân hay các thiết bị khác (sau đây gọi chung là "Vision Network" hoặc "chúng tôi"). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web và Dịch vụ, bạn đã đồng ý với các điều khoản trong Chính sách bảo mật này. Nội dung chính của Chính sách bảo mật: những thông tin gì Vision Network được thu thập từ người dùng; cách sử dụng và lưu trữ; khi nào những thông tin này được tiết lộ cho bên thứ ba; cách người dùng, phụ huynh hoặc người giám hộ kiểm soát việc sử dụng và tiết lộ những thông tin đó; các thông tin này được bảo vệ bằng cách nào. Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật này trước khi sử dụng các Trang web và Dịch vụ của chúng tôi.

Đối với các vấn đề không được nêu trong Thỏa thuận này, xin vui lòng tham khảo Thỏa thuận cấp phép người dùng điện tử của chúng tôi (https://www.gamemart.vn/privacy). Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại liên quan đến chính sách bảo mật này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ email: support@gamemart.vn.

Xin lưu ý rằng Chính sách bảo mật này không áp dụng cho các hoạt động trực tuyến bên ngoài Trang web và Trò chơi của Vision Network và chúng tôi không có quyền kiểm soát các hoạt động của các Trang web khác. Ngoài ra, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên đọc kỹ Chính sách bảo mật của bất kỳ Trang web bên thứ ba nào trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Nếu bạn là người dùng từ một quốc gia khác Việt Nam, thông tin cá nhân bạn cung cấp có thể được chuyển, lưu trữ và xử lý sang Việt Nam hoặc các cơ sở vận hành khác của Vision Network.

Bằng cách sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ trực tuyến của Vision Network, bạn đồng ý với Chính sách bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách bảo mật này, vui lòng không sử dụng Trang web của chúng tôi hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ Vision Network khác. Chính sách bảo mật này có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy vui lòng kiểm tra thường xuyên để đảm bảo bạn biết về bất kỳ thay đổi nào. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với Chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách nêu rõ các thay đổi trên trên Trang web hoặc trong Chính sách bảo mật này và nếu cần, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các tùy chọn bổ sung trước khi các thay đổi có hiệu lực. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web của Vision Network hoặc các dịch vụ sản phẩm khác cho thấy bạn đã chấp nhận những thay đổi này.

Xin lưu ý rằng bạn có quyền tự do quyết định có cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn hay không, nhưng ở một mức độ nhất định, việc không đồng ý cung cấp có thể ảnh hưởng xấu đến trải nghiệm người dùng về dịch vụ của chúng tôi.

 

Nội dung

 

1. Phạm vi của Chính sách bảo mật này là gì?

Các trò chơi của Vision Network được phát hành và vận hành trên web và thiết bị di động. Vision Network, bao gồm các chi nhánh, công ty con hoặc các đơn vị khác đang kiểm soát, được kiểm soát hoặc chịu sự kiểm soát tương đương như Vision Network. Trong Chính sách bảo mật này, chúng tôi gọi "Vision Network", "Chúng tôi", "Phía chúng tôi", v.v.

Chính sách bảo mật này áp dụng khi bạn truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ của chúng tôi (bao gồm mọi Trang web, trò chơi, ứng dụng, tên miền do Vision Network sở hữu hoặc kiểm soát).

 

2. Chúng tôi sẽ thu thập thông tin trực tiếp nào từ bạn?

Trả lời: Bạn có thể cần cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân của bạn khi sử dụng và truy cập các Trang web và Dịch vụ. Thông tin cá nhân sẽ được sử dụng cho các mục đích được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

Nếu bạn đăng ký tài khoản bằng cách sử dụng và truy cập các Trang web và Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể cần cung cấp các thông tin sau:

 

• Địa chỉ email của bạn;

• Mật khẩu; và

• Giúp chúng tôi đảm bảo rằng chính bạn đang truy cập vào tài khoản của bạn hoặc giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

 

Đôi khi bạn có thể tạo một số tính năng cá nhân trên Trang web hoặc Dịch vụ của mình, trong trường hợp đó bạn có thể cần cung cấp những thông tin sau:

 

• Ảnh hồ sơ;

• Tên người dùng trò chơi;

• Giới tính của bạn;

• Chi tiết thông tin cá nhân (như tuổi hoặc khoảng tuổi);

• Thông tin vị trí mà bạn cung cấp;

• Liên kết đến hồ sơ trang mạng xã hội của bạn;

• Thông tin chi tiết về trò chơi bạn đang chơi;

• Số ID người chơi được tạo bởi Vision Network để xác định hồ sơ của bạn.

 

Nếu bạn chọn tạo một tính năng cá nhân, một số thông tin sẽ được công khai và có sẵn trên Trang web và Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn ở):

 

• ID người chơi của bạn; và

• Ảnh hồ sơ người chơi của bạn.

 

Bạn có thể truy cập cài đặt quyền riêng tư của từng Trang web và Dịch vụ để có thêm thông tin về cài đặt quyền riêng tư của mình.

 

3. Chúng tôi thu thập thông tin của bạn ở đâu?

Trả lời: Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, tùy thuộc vào gói dịch vụ cụ thể mà bạn đang sử dụng (ví dụ: bạn đăng ký tài khoản người dùng trên một nền tảng và trò chơi, đăng ký các trò chơi mới của chúng tôi, v.v.), chúng tôi có thể yêu cầu địa chỉ email, số điện thoại / số điện thoại di động, số nhân thân của bạn (chứng minh thư và / hoặc hộ chiếu, v.v.), địa chỉ, giới tính của bạn, v.v. Để tránh nghi ngờ, ở một số khu vực (như Đài Loan), chúng tôi chỉ cần thu thập số điện thoại / số điện thoại di động, số nhân thân (chứng minh thư và / hoặc hộ chiếu, v.v.), địa chỉ, giới tính; người dùng ở các quốc gia thuộc khu vực Châu Âu và Châu Mỹ có thể không cần cung cấp số điện thoại / số điện thoại di động, số nhân thân (chứng minh thư và / hoặc hộ chiếu, v.v.), thông tin địa chỉ. Đối với tất cả người dùng, chúng tôi có thể thu thập địa chỉ IP của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, nhưng chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn mà không có sự đồng ý trước hoặc sau của bạn; hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên kết với các thông tin khác.

 

4. Loại thông tin nào chúng tôi thu thập từ bạn?

Trả lời: Theo danh mục thông tin, chúng tôi có thể thu thập thông tin sau từ bạn:

Nếu bạn truy cập hoặc sử dụng các Trang web và Dịch vụ của chúng tôi, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin kỹ thuật và tự động. Ví dụ:

 

ü       Cookies

Mục đích của việc sử dụng cookie là: (1) giữ cho bạn đăng nhập hoặc đảm bảo rằng giao dịch của bạn diễn ra thuận lợi; (2) phân tích cách khách hàng sử dụng Trang web và Dịch vụ cũng như việc triển khai Trang web và Dịch vụ (ẩn danh); (3) công khai Dịch vụ và Trang web của chúng tôi.

Như đã đề cập ở trên, chúng tôi có thể cần cookie để cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi. Bạn vẫn có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi khi tắt cookies, tuy nhiên bạn có thể không sử dụng được một số tính năng nhất định, chẳng hạn như cài đặt ngôn ngữ và đăng nhập tự động.

 

ü       Một số thông tin tự động:

• Địa chỉ IP;

• Loại máy tính hoặc thiết bị di động bạn đang sử dụng;

• Phiên bản hệ điều hành của bạn;

• Số nhận dạng thiết bị di động, ví dụ như địa chỉ MAC, số nhận dạng cho nhà quảng cáo (IDFA) và / hoặc Số nhận dạng thiết bị di động quốc tế (IMEI);

• Loại trình duyệt của bạn;

• Ngôn ngữ trình duyệt của bạn;

• Truy vấn, thoát trang và URL;

• Loại nền tảng;

• Số lần nhấp vào trang hoặc tính năng;

• Tên miền;

• Trang đích;

• Duyệt trang và thứ tự của các trang này;

• Thời gian dành cho một trang cụ thể;

• Trạng thái trò chơi, ngày và giờ của Trang web hoặc sự kiện trò chơi của chúng tôi.

Thông tin này có thể được liên kết với ID mạng xã hội của bạn, ID trên nền tảng của bên thứ ba hoặc ID trong Trang web và Dịch vụ.

Khi bạn đăng ký, đăng nhập, nạp tiền hoặc mở TICKET trong HELP, chúng tôi có thể thu thập địa chỉ IP của bạn và chỉ sử dụng nó cho mục đích phân tích thống kê, chẳng hạn như kiểm tra xem có gian lận ở một số kênh nhất định về số lượng người dùng; hoặc phân tích nguồn người dùng.

 

ü       Thông tin thanh toán

Bạn có thể có cơ hội mua tiền ảo hoặc vật phẩm ảo trên các Trang web và Dịch vụ của chúng tôi. Để hoàn tất giao dịch mua hàng, hệ thống thanh toán bên thứ ba của chúng tôi có thể thu thập thông tin thanh toán từ bạn, bao gồm địa chỉ gửi thư, địa chỉ email và thông tin tài chính (như số thẻ, mật khẩu). Chúng tôi sẽ không lưu trữ thông tin tài chính của bạn, nhưng sẽ nhận được một số thông tin phi tài chính cần thiết để hoàn tất giao dịch mua, chẳng hạn như tên, địa chỉ thanh toán và các mặt hàng đã mua để hoàn tất đơn đặt hàng của bạn (sau đây gọi là "Thông tin phi tài chính"). Nếu bạn đang giao dịch qua nền tảng của bên thứ ba, chúng tôi cũng có thể thu thập Thông tin phi tài chính để hoàn tất giao dịch mua của bạn và bạn cũng cần đọc kỹ chính sách bảo mật của các bên thứ ba, vì thanh toán của bạn chịu ảnh hưởng bởi chính sách của các bên thứ ba đó.

• Các tình huống khác:

Nếu bạn truy cập các Trang web và Dịch vụ từ thiết bị di động của mình, chúng tôi cũng có thể thu thập các thông tin sau:

 

• Đất nước của bạn; và

• Vị trí của bạn.

 

Bằng cách sử dụng các Trang web và Dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng có quyền truy cập vào thông tin của những người chơi khác, bao gồm:

• Tham gia vào các diễn đàn và bảng tin;

• Công khai gửi bình luận cho người chơi khác hoặc bảng trò chơi;

• Gửi tin nhắn hoặc lời mời riêng tư cho người chơi khác trực tiếp thông qua Trang web của chúng tôi hoặc qua email;

• Trò chuyện với những người chơi khác; và / hoặc

• Công khai ảnh hoặc bản vẽ.

 

Các thông tin liên lạc và thông tin được tạo ra bởi việc sử dụng các tính năng trên sẽ được chúng tôi lưu trữ và duy trì để bảo vệ an ninh của bạn và bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.

Nếu bạn liên lạc với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể ghi lại thông tin của bạn bao gồm ID, hoạt động chơi trò chơi, nội dung đối thoại của bạn với chúng tôi và các nội dung khác mà bạn chia sẻ với chúng tôi.

Nếu bạn gửi thông tin liên lạc thông qua số điện thoại di động hoặc các số nhận dạng được liên kết với thiết bị của bạn cho chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ bạn, như tin nhắn văn bản, thông tin bạn cung cấp sẽ được ghi lại.

 

5. Chúng tôi thu thập thông tin gì từ mạng xã hội hoặc nền tảng của bên thứ ba?

Trả lời: Nếu bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi thông qua mạng xã hội hoặc bên thứ ba, chúng tôi có thể tự động nhận thông tin về bạn dựa trên: (1) Trang web hoặc Dịch vụ bạn truy cập và sử dụng; (2) chính sách và điều khoản hoạt động của mạng xã hội hoặc nền tảng của bên thứ ba; (3) cài đặt quyền riêng tư của bạn; và (4) cài đặt quyền riêng tư của bạn bè bạn.

 

Ví dụ về thông tin có thể được thu thập:

• Tên và họ của bạn;

• Ảnh hồ sơ của bạn hoặc địa chỉ Trang web của ảnh;

• ID mạng xã hội hoặc ID nền tảng của bên thứ ba;

• Dữ liệu công khai như ID mạng xã hội của bạn bè hoặc ID nền tảng của bên thứ ba;

• Địa chỉ email đăng nhập bạn cung cấp cho mạng xã hội hoặc nền tảng của bên thứ ba khi bạn đăng ký;

• Vị trí thực tế của bạn và vị trí của thiết bị khi bạn sử dụng để truy cập các Trang web và Dịch vụ của chúng tôi;

• Giới tính của bạn;

• Ngày sinh và / hoặc tuổi của bạn;

• Thông tin có sẵn công khai khác trên các mạng xã hội hoặc nền tảng của bên thứ ba; và / hoặc

• ID hoặc bất kỳ thông tin nào khác của nền tảng bên thứ ba mà bạn hoặc mạng xã hội của bạn chia sẻ với Vision Network.

 

Bạn có thể truy cập mạng xã hội hoặc nền tảng của bên thứ ba để có thêm thông tin về cài đặt quyền riêng tư của mình.

 

Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi thông qua tài khoản bên thứ ba, chúng tôi có thể thu thập tên và / hoặc thông tin chân dung tài khoản của bạn tại bên thứ ba đó. Việc cung cấp hay không danh sách bạn bè và / hoặc địa chỉ email của bạn được liên kết với các tài khoản bên thứ ba sẽ phụ thuộc vào quyết định của bạn dựa trên chính sách bảo mật của các nền tảng bên thứ ba đó.

 

6. Điều gì xảy ra nếu bạn không đồng ý cung cấp cho chúng tôi những thông tin cần thiết hoặc với việc xử lý, truyền tải và / hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của chúng tôi?

Trả lời: Xin lưu ý rằng, khi cung cấp thông tin, chúng tôi cần một số thông tin cá nhân từ bạn để phục vụ cho dịch vụ của chúng tôi; việc không cung cấp hoặc trì hoãn cung cấp thông tin có thể ngăn bạn sử dụng một số hoặc tất cả các dịch vụ, gây ảnh hưởng xấu đến trải nghiệm người dùng về dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: khi bạn đăng ký trò chơi mới của chúng tôi, chúng tôi có thể cần số điện thoại di động của bạn để thực hiện đăng ký. Nếu không cung cấp hoặc trì hoãn cung cấp thông tin, bạn sẽ không thể đăng ký thành công trò chơi đó; ngoài ra, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp số nhân thân và / hoặc số điện thoại khi bạn gửi yêu cầu lấy lại mật khẩu hoặc các lý do khác; việc không cung cấp hoặc trì hoãn cung cấp các thông tin đó có thể kéo dài thời gian xử lý của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về chúng tôi sẽ cần những thông tin gì của bạn, chúng tôi khuyến khích bạn đọc Chính sách bảo mật này một cách cẩn thận và kỹ lưỡng.

 

7. Chúng tôi có chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập từ bạn với các nền tảng của bên thứ ba không?

Trả lời: Không, trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Tuy nhiên, nếu có, chúng tôi sẽ cần có được sự đồng ý của bạn trước khi cung cấp và sẽ ký một thỏa thuận riêng hoặc bao gồm các điều khoản bảo mật để đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của bạn.

 

Chúng tôi có thể thu thập và tiết lộ thông tin ẩn danh tổng hợp cho các bên thứ ba, nhưng sẽ không xác định bất kỳ người dùng cụ thể nào để phân tích, tiếp thị, quảng cáo hoặc các mục đích thương mại khác.

 

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các bên thứ ba trong các trường hợp sau:

• Nếu bạn đồng ý;

• Nếu bạn tương tác với người chơi trên Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi, ID của bạn, mô tả về hoạt động trò chơi, bài đăng của bạn, phương thức liên lạc và hình ảnh của bạn có thể được tiết lộ cho những người chơi này;

• Khi quảng cáo, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin hiệu suất, thông tin tổng hợp của những người dùng cá nhân không xác định, thông tin kỹ thuật nhất định và các thông tin khác liên quan đến việc bạn sử dụng và truy cập Trang web và Dịch vụ. Các công nghệ có thể theo dõi như cookies và beacons có thể được sử dụng cho quảng cáo.

• Khi có quy trình pháp lý, điều tra hoặc kiện tụng của pháp luật hoặc quy định hiện hành tồn tại yêu cầu tiết lộ thông tin của bạn.

• Nếu chúng tôi tin rằng có sự tồn tại của một bên thứ ba, công chúng hoặc bất kỳ quyền lợi nào của chúng tôi có thể bị đe dọa, hoặc khả năng vi phạm pháp luật và các quy định khác.

 

Để vận hành Trang web và Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể ủy thác cho bên thứ ba cung cấp dịch vụ lưu trữ, thanh toán, phân tích, thư điện tử và các dịch vụ khác để giúp chúng tôi cải thiện và nâng cấp Trang web và Dịch vụ của mình, vì vậy chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các nhà thầu. Chúng tôi sẽ ký hợp đồng với nhà thầu để giữ bí mật thông tin của bạn và họ sẽ chỉ thay mặt cho chúng tôi sử dụng chúng.

 

8. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào và cho mục đích gì?

Trả lời: Trên thực tế, chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi để bạn có thể có trải nghiệm người dùng tốt hơn. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng số điện thoại / số di động của bạn trong các chương trình khuyến mãi ( Gửi thông báo đẩy, gửi quà, vv). Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập từ bạn. Tuy nhiên, nếu chúng tôi cần chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba khác ngoài sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ nhận được sự đồng ý của bạn trước.

 

Chúng tôi lưu trữ và thu thập thông tin của bạn để cung cấp trải nghiệm chơi trò chơi tốt hơn cho người chơi:

• Vận hành, cải thiện, tối ưu hóa các Trang web và dịch vụ và trải nghiệm người chơi của chúng tôi;

• Tạo tài khoản trò chơi của bạn và cho phép bạn chơi các trò chơi của chúng tôi;

• Xác định và đề xuất liên hệ với những người chơi khác và cung cấp cho bạn các dịch vụ mang tính cá nhân hóa;

• Giao tiếp giữa những người chơi với nhau;

• Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và trả lời các câu hỏi từ người chơi;

• Hỗ trợ ngăn chặn gian lận hoặc các hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn và thực hiện Điều khoản dịch vụ của chúng tôi;

• Quản lý và công khai các văn bản và quảng cáo hành vi;

• Thông báo cho người chơi về các cập nhật trong trò chơi, sản phẩm mới hoặc khuyến mại;

• Quản lý giải thưởng, khảo sát, rút thăm trúng thưởng, cuộc thi, sự kiện khuyến mãi hoặc sự kiện khác được quảng cáo và quản lý bởi chúng tôi hoặc đối tác kinh doanh của chúng tôi.

• Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi để giải quyết mọi tranh chấp có thể phát sinh giữa chúng tôi và bạn hoặc những người chơi khác và để thực thi các thỏa thuận của chúng tôi với các bên thứ ba; và

• Tiến hành nghiên cứu.

 

Chúng tôi có thể gửi thông tin quảng cáo đến địa chỉ email bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Nếu bạn để lại số điện thoại di động hoặc thông tin nhận dạng thiết bị liên lạc, chúng tôi có thể gửi một số thông tin quảng cáo đến điện thoại di động hoặc thiết bị liên lạc khác của bạn.

 

9. Chúng tôi có sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích phân tích không?

Trả lời: Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích cải thiện chất lượng dịch vụ, chủ yếu để phân tích trong nội bộ các dữ liệu cá nhân của bạn (không bao gồm thông tin nhạy cảm cá nhân), bao gồm thống kê và phân tích các sự kiện đặc biệt.

 

10. Thông báo đẩy có tùy chọn không?

Trả lời: Khi chúng tôi cung cấp dịch vụ của mình, đặc biệt là trong những khoảng thời gian nhất định, khi chúng tôi quảng bá các trò chơi của mình, chúng tôi có thể gửi cho bạn thông báo đẩy qua số điện thoại di động hoặc tin nhắn trên nền tảng tin nhắn mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Bạn có thể từ chối nhận thông báo di động như vậy bằng cách làm theo các hướng dẫn trong nội dung thông báo đó hoặc bạn có thể từ chối nhận tin nhắn từ nền tảng của chúng tôi thông qua cài đặt trên nền tảng đó. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi có thể thông báo cho bạn về thời gian bảo trì máy chủ của trò chơi. Việc từ chối nhận tin nhắn từ nền tảng của chúng tôi có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm và lịch trình chơi trò chơi của bạn.

 

11. Làm thế nào chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ hỗ trợ người dùng?

Trả lời: Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể gửi email hoặc phản hồi HELP TICKET của bạn trên nền tảng để hỗ trợ dịch vụ của chúng tôi; ở một số vùng / quốc gia nhất định, chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua nền tảng tin tức hoặc số điện thoại/ số di động. Hãy yên tâm rằng tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như thông qua hệ thống HELP TICKET (nơi bạn có thể báo cáo lỗi hoặc phản hồi đề xuất của mình), sẽ chỉ được sử dụng để giải quyết các vấn đề của bạn và cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi.

 

12. Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân nào?

Trả lời: Tài khoản người dùng và thông tin kháng cáo người dùng bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được lưu trữ.

 

13. Chúng tôi có sử dụng bên thứ ba để xử lý thông tin cá nhân của bạn không?

Trả lời: Không, trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi sẽ không cần bên thứ ba xử lý thông tin cá nhân. Tuy nhiên, nếu cần thiết, chúng tôi sẽ phải có được sự đồng ý của bạn trước khi xử lý và ký kết thỏa thuận xử lý dữ liệu với các bộ xử lý bên thứ ba để đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của bạn.

 

 

14. Làm thế nào để bạn kiểm soát những gì bạn sẽ tiết lộ công khai với nền tảng của chúng tôi?

Trả lời: Xin lưu ý rằng các dịch vụ của chúng tôi có thể cung cấp BBS, phòng trò chuyện và / hoặc hệ thống trò chuyện trong trò chơi. Đây là những nơi công cộng và tất cả người dùng có quyền truy cập vào nội dung mà bạn tiết lộ, và có thể có những rủi ro nhất định. Do đó, để tránh mọi hoạt động nguy hiểm, chúng tôi muốn nhắc bạn rằng bạn cần suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định tiết lộ thông tin cá nhân, đặc biệt là các thông tin nhạy cảm ở nơi công cộng. Là nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi ở đây để thông báo cho bạn rằng bạn có thể chọn giữa việc tiết lộ thông tin cá nhân công khai hoặc xóa những tiết lộ đó bằng cách liên hệ qua email của chúng tôi: support@gamemart.vn.

 

15. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách bảo mật này, làm cách nào để bạn có thể liên hệ với chúng tôi?

Trả lời: Bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại support@gamemart.vn và chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi nhận được email của bạn.

 

16. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp và chương trình bảo mật nào để đảm bảo việc bảo vệ thông tin và dữ liệu của bạn?

Trả lời: Để bảo vệ tốt hơn thông tin cá nhân và thông tin của bạn, chúng tôi đã thực hiện một loạt các biện pháp toàn diện, chẳng hạn như:

1) Mã hóa mật khẩu người dùng trong quá trình lưu trữ;

2) Kiểm soát truy cập dữ liệu nội bộ;

3) Truyền dữ liệu qua đường truyền chuyên dụng mạng nội bộ;

4) Cơ chế máy chủ pháo đài;

5) Hợp tác với các bên thứ ba để xử lý dữ liệu với sự đồng ý trước của người dùng.

 

17. Làm thế nào để chúng tôi quản lý và cập nhật thông tin của bạn?

Trả lời: Để quản lý và cập nhật thông tin được thu thập từ mạng xã hội hoặc bên thứ ba, xin hãy xem trang cài đặt của họ.

Để quản lý và cập nhật thông tin bạn gửi trực tiếp cho chúng tôi, hãy truy cập trang cài đặt trên Trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn muốn quản lý hoặc cập nhật thông tin của bạn mà chúng tôi thu thập được hoặc có câu hỏi khác, vui lòng gửi email đến support@gamemart.vn Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong vòng 30 ngày.

Nếu bạn muốn ngăn chúng tôi sử dụng thông tin của bạn, vui lòng gửi email đến support@gamemart.vn. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong vòng 30 ngày.

Nếu bạn muốn ngăn chúng tôi sử dụng dữ liệu vị trí tự động của bạn, bạn có thể truy cập cài đặt của ứng dụng có liên quan trên thiết bị di động hoặc thiết bị liên lạc của bạn.

Nếu bạn muốn ngừng nhận email quảng cáo, tin nhắn văn bản hoặc thông báo đẩy, xin vui lòng gửi email cho support@gamemart.vn. Lưu ý rằng yêu cầu của bạn có thể mất khoảng 3 ngày làm việc để hệ thống xử lý, trong thời gian đó bạn sẽ tiếp tục nhận email quảng cáo, tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đẩy.

Nếu bạn muốn ngăn chúng tôi sử dụng cookies của bạn, bạn có thể truy cập trang cài đặt của trình duyệt hoặc đến trang cài đặt của trình phát flash. Xin lưu ý rằng nếu bạn chặn chúng tôi sử dụng cookies, bạn sẽ không thể trải nghiệm một số tính năng trên Trang web hoặc Dịch vụ.

 

18. Chúng tôi có theo dõi tín hiệu không?

Trả lời: về cách phản hồi những tín hiệu không theo dõi được (DNS), hiện tại chưa có thỏa thuận nào, vì vậy chúng tôi không phản hồi (DNS).

 

19. Chúng tôi có lời khuyên nào cho các liên kết của bên thứ ba?

Trả lời: Liên kết của bên thứ ba có thể được gắn trong Trang web hoặc Dịch vụ. Việc sử dụng các liên kết như vậy và nội dung của các liên kết đó sẽ áp dụng cho Chính sách bảo mật của bên thứ ba đó. Do đó, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bạn sẽ cần đàm phán với các bên thứ ba này.

 

20. Chính sách của chúng tôi dành cho trẻ em là gì?

Trả lời: Vision Network không cung cấp sản phẩm cho trẻ em và chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em. Nếu bạn dưới 13 tuổi, bạn có thể sử dụng và truy cập các Trang web và Dịch vụ của Vision Network dưới sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn.

Vision Network tôn trọng quyền riêng tư của cha mẹ và trẻ em và cam kết tuân thủ Luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em. Nếu phụ huynh tin rằng con của họ đã gửi thông tin cá nhân cho Vision Network, họ có thể liên hệ với chúng tôi qua email tại support@gamemart.vn. Chúng tôi sẽ xóa những thông tin này ngay khi chúng tôi biết rằng chúng liên quan đến trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em và khuyến khích phụ huynh thường xuyên kiểm tra và giám sát việc sử dụng các hoạt động trực tuyến của chúng.

 

21. Chúng tôi sẽ giữ thông tin của bạn trong bao lâu?

Trả lời: Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn trong khoảng thời gian hợp lý và cần thiết cho các hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

 

22. Làm thế nào để bạn có thể nhận thấy những thay đổi trong chính sách bảo mật của chúng tôi?

Trả lời: Thỉnh thoảng chúng tôi có thể thay đổi Chính sách bảo mật của mình và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và những người khác bằng cách đăng thông báo tại https://www.gamemart.vn/privacy hoặc bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ email lưu trữ của bạn trước khi thay đổi có hiệu lực. Chúng tôi sẽ bổ sung thêm bằng cách đăng thông báo trên trò chơi, trang mạng xã hội và / hoặc diễn đàn và các Trang web khác. Bạn nên định kỳ kiểm tra tại: https://www.gamemart.vn/privacy và chính sách bảo mật này để cập nhật.

 

23. Làm thế nào để bạn liên hệ với chúng tôi?

Trả lời: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc quan tâm nào về Chính sách bảo mật và / hoặc cách thực hiện của chúng tôi, vui lòng gửi email đến support@gamemart.vn.