QUẢN LÝ HỘI THOẠI

Quản lý hội thoại người chơi trên diễn đàn trò chơi:

Hoạt động trên 2 diễn đàn chính thức trên nền tảng Facebook:

1. Fanpage

2. Cộng đồng

Nguyên tắc quản lý:

1. Đối với Fanpage

Công ty có đội ngũ gồm 03 admin được tuyển chọn có nghiệp vụ tốt, giàu kinh nghiệm để phụ trách việc đăng tin bài, tương tác với khách hàng, kiểm tra các comment (ý kiến) của khách hàng 24/24. Nếu phát hiện những thông tin độc hại sẽ xóa comment đồng thời cảnh cáo hoặc cấm người dùng tương tác với Fanpage vĩnh viễn tùy theo mức độ nghiêm trọng của comment.

2. Đối với Cộng đồng

Đây là nhóm cộng đồng trao đổi các kinh nghiệm chơi game, làm quen kết bạn. Hội này được quản lý bởi 06 admin giàu kinh nghiệm, kèm theo đó là các quy định, quy chế được xây dựng chặt chẽ. Mục tiêu để đảm bảo các bài viết được kiểm duyệt nghiêm, các nội dung trao đổi, tương tác giữa các thành viên diễn ra lành mạnh và chỉ xoay quanh Trò chơi. Nếu phát hiện những bài viết mang tính chất kích động, bạo lực, độc hại thì tùy vào mức độ để xử lý, cụ thể:

+  Mức độ nhẹ (đối với những bài viết mang tính hiểu lầm, quảng cáo dịch vụ, game khác): xóa bài viết, nhắn tin cảnh báo người chơi tránh tái phạm. Nếu tái phạm sẽ cho ra khỏi cộng đồng vĩnh viễn.

+  Mức độ nghiêm trọng (đối với những bài viết liên quan đến chịnh trị, phản động, chống phá nhà nước...): xóa bài viết và cho ra khỏi cộng đồng vĩnh viễn mà không cần thông báo.

Biện pháp quản lý hội thoại NPC theo quy định của pháp luật về quản lý mạng xã hội tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Thông tư số 09/TT-BTTTT

Căn cứ theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Thông tư số 09/TT-BTTTT về quản lý mạng xã hội, Công Ty Cổ phần Giải pháp số Vision Network Việt Nam có hệ thống quản lý hội thoại NPC và sẽ cập nhật thường xuyên theo từng lần nâng cấp trò chơi đảm bảo từ ngữ trong sáng, không vi phạm thuần phong mỹ tục.